Skip to content Skip to footer
Termeni si Condiții

S.C. JOB TRAINER MOTOC S.R.L se angajează să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră conform Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru „protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date” și „Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice” precum și comform legii EU 2016/679 (numită și „GDPR”). Datele nu vor fi transmise către terțe persoane și nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele necesare pentru efectuarea înscrierii la cursurile de formare profesională. Scopul colectării datelor este de a confirma înscrierea la cursurile de formare profesională. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la S.C. JOB TRAINER MOTOC S.R.L sau pe adresa de email jobtrainermotoc@yahoo.com Vă rugăm să ne informați dacă datele dumneavoastră sunt incorecte sau dacă s-au schimbat.

Condiții de utilizare

Introducere Folosirea, incluzând vizitarea și navigarea pe site-ul www.jobtrainermotoc.ro, implică acceptarea termenilor și condițiilor ce vor fi detaliate în paragrafele următoare. Termenii și condițiile se vor aplica tuturor serviciilor de către S.C. JOB TRAINER MOTOC S.R.L către cumpărător.

Conținut site și Copyright

www.jobtrainermotoc.ro și toate informațiile conținute, incluzând texte, imagini, afișe, bannere, elemente grafice, scripturi sau orice alte date, sunt proprietate a companiei S.C. JOB TRAINER MOTOC S.R.L și a furnizorilor săi fiind apărat de Legea dreptului de autor. www.jobtrainermotoc.ro face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor din acest site. Fotografiile și descrierile au caracter informativ. Serviciile de formare profesională pot fi diferite față de imaginile prezentate pe site.

Frauda

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului www.jobtrainermotoc.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul www.jobtrainermotoc.ro, va fi considerată tentativă de fraudare a sistemelor JobTrainerMotoc și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

Utilizare Cookie-uri

Website-ul nostru folosește cookie-uri și alte tehnologii pentru a primi și stoca informații atunci când utilizatorul interacționează cu noi de pe un calculator sau dispozitiv mobil. Aceste informații, care includ, dar nu numai: paginile vizitate, sursa adresei de unde a venit pe website, tipul browser-ului/ dispozitivului folosit, termeni căutare, localizare geografică pe baza adresei IP, publicitate și furnizori publicitate, terțe părți cum ar fi Google, Facebook, etc., ne ajută să afișăm conținut relevant utilizatorului și să îmbunătățim experiența acestuia. Limitarea sau ștergerea cookie-urilor de pe acest site pot afecta funcționalitatea unor pagini web.

Politica GDPR

NOTA DE INFORMARE

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. JOB TRAINER MOTOC S.R.L, cu sediul/domiciliul în Sighetu Marmației , bld. Independentei, nr.29/25, sc.2, et.4 și punct de lucru în Sighetu Marmației, P-ța Libertății, Nr.24 jud. Maramureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului din 2011 sub numărul J24/25/2011, CUI27906198, telefon 0747 088 215, website http://www.jobtrainermotoc.ro/, email: jobtrainermotoc@yahoo.com, reprezentată legal prin Motoc Valeria, prelucrează datele cu caracter personal, furnizate, în condiții de siguranță, cu bună credință și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, exclusiv în realizarea scopurilor specifice,

Ne puteți contacta la:

Adresa: Sighetu Marmației, P-ța Libertății, Nr. 24 jud. Maramureș

Telefon: 0747 088 215

E-mail: jobtrainermotoc@yahoo.com

Societatea noastră a numit un responsabil cu protecția datelor (data protection officer sau DPO), care poate fi contactat prin intermediul datelor de contact mai sus menționate, în legătură cu orice aspect legat de modul în care compania SC JOB TRAINER MOTOC SRL prelucrează datele cu caracter personal. Mesajele adresate DPO-ului pe cale poștală sau poștă electronică vor conține mențiunea În atenția responsabilului cu protecția datelor.

Această notă de informare vă aduce la cunoștință informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și a drepturilor pe care le aveți în calitate de membrii ai grupului țintă în cadrul activităților implementate de SC JOB TRAINER MOTOC SRL, în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

 1. Tipuri de prelucrări de date efectuate de societatea noastră

SC JOB TRAINER MOTOC SRL prelucrează cu bună credință, date cu caracter personal, în scopurile detaliate în cele ce urmează. Printre operațiunile de prelucrare a datelor, utilizate de către societatea noastră, se regăsesc colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

SC Job Trainer Motoc SRL acționează ca operator de date cu caracter personal și colectează numai datele personale necesare în scopuri convenite, cu precizarea că solicită persoanelor din grupul țintă să ne comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar acestor scopuri.

Datele pe care le deținem despre dumneavoastră sunt în principal informațiile pe care ni le furnizați cu ocazia înscrierii în grupul țintă, completate ulterior cu informații furnizate în cadrul acțiunilor de informare și conștientizare.

“Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoana fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Dacă la includerea în grupul țintă nu sunteți de acord cu furnizarea si prelucrarea datelor personale, in scopurile precizate mai jos, societatea, în calitate de furnizor de formare profesională, nu poate să demareze demersurile pentru furnizare acțiunilor de informare și conștientizare, consiliere și formare profesională

SC JOB TRAINER MOTOC SRL prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru:

 1. înscrierea la cursuri de formare profesională ( cursuri inițiere, cursuri calificare, cursuri perfecționare și cursuri specializare) workshopuri sau conferințe organizate

 2. realizarea activităților de formare profesională în cadrul proiectelor desfășurate interesul dumneavoastră

 3. realizarea activităților de consiliere, orientare și mediere pe piața muncii

 4. transmiterea de informații către instituțiile publice

 5. menținerea comunicării cu dumneavoastră

Putem folosi datele personale pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise mai sus. Dacă SC JOB TRAINER MOTOC SRL va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele asupra cărora ați fost deja informat și care nu este compatibil cu scopurile inițiale cunoscute de dvs, compania va furniza informații privind scopul secundar respectiv, orice informații suplimentare relevante.

SC JOB TRAINER MOTOC SRL vă solicită și vă prelucrează următoarele categorii de date personale ( clasice sau digitale)

 • nume, prenume;

 • CNP;

 • vârsta;

 • semnătura;
 • nivel de educație;
 • profesie;
 • loc de muncă;
 • detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.;
 • rezultatele obținute la activitățile în care sunteți implicați;
 • competențe, abilități, puncte forte, puncte slabe;

Temeiurile juridice ale prelucrării au în vedere dispozițiile Regulamentului și actele normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul național, prevederile legislației aplicabilă formării profesionale, obiectul de activitate al societății

 1. Sursa datelor cu caracter personal

Societatea colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți sau documente publice. În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

 1. Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele personale sunt destinate utilizării de către operator (societate) și sunt comunicate următorilor destinatari:

 1. Persoana vizată

b) Autorități publice centrale/locale autorități relevante in derularea proiectelor finanțate prin fonduri naționale sau europene, Minister, ITM, ANAF, politie, parchet, instanțe de judecata etc.) pentru interese strict legale;

Dezvăluirea datelor către terți se face numai în baza prevederilor legale.

 1. Perioada de stocare a datelor personale

Societatea păstrează datele personale atât timp cât este necesar scopului pentru care au fost colectate, în concordanță cu legislația in vigoare în ceea ce privește proiectele implementate din fonduri europene.

 1.  Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Societatea noastră este responsabilă pentru facilitarea exercitării drepturilor dumneavoastră, menționate mai jos.

Oricare dintre aceste drepturi poate fi exercitat prin trimiterea unui e-mail la adresa jobtrainermotoc@yahoo.com sau prin intermediul unei cereri scrise, la punctul de lucru Sighetu Marmației, P-ța Libertății, Nr.24 jud. Maramureș.

Vom încerca să răspundem cu promptitudine la orice solicitare venita din partea dumneavoastră și, în orice caz, în limitele de timp menționate în mod expres de prevederile legale aplicabile (de regula 30 de zile de la înregistrarea cererii).

În ipoteza în care, ca urmare a aplicării unor dispoziții legale, societatea noastră nu poate da curs, în tot sau în parte, unei cereri primita din partea dumneavoastră în calitate de persoană vizată de prelucrare, atunci situațiile de excepție aplicabile vă vor fi comunicate prin intermediul răspunsului înaintat de societatea noastră în legătura cu cererea în cauza.

Pe scurt, drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

Dreptul de acces la date . Aveți dreptul de a obține accesul la datele Dvs. pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveți, de asemenea, dreptul de a obține de la noi informații cu privire la natura, prelucrarea și divulgarea acestor date.

Dreptul la rectificarea datelor . Aveți dreptul de a obține rectificarea inexactităților datelor Dvs. pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor Dvs. pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor . Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor Dvs. pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul de a obiecta . Aveți dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor Dvs. de către noi sau în numele nostru.

Dreptul la portabilitatea datelor . Aveți dreptul de a obține transferul către un alt operator al datelor Dvs. pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la retragerea consimțământului . În situațiile în care vă prelucrăm datele, în temeiul consimțământului Dvs., aveți dreptul de a vă retrage consimțământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puțin la fel de ușor cum ne-ați acordat inițial consimțământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor Dvs. pe care am realizat-o înainte de retragere.

Respectul nostru pentru datele Dvs. include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condițiile actuale, nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor (inclusiv crearea de profiluri), care să producă efecte juridice cu privire la Dvs. sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere . Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor Dvs. de către noi sau în numele nostru.

Detaliile de contact ale ANSPDCP sunt următoarele:

Adresă: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, România, cod poștal 010336

Număr de telefon (fix): 031 805 92 11

Număr de fax: 031 805 96 02

Adresă de email: anspdcp@dataprotection.ro

Website: http://www.dataprotection.ro/

Site-ul nostru foloseste cookies. Aflati mai multe despre utilizarea cookie-urilor: politica de cookie-uri