Skip to content Skip to footer

Cu ce va putem ajuta?

Având în vedere evoluţia pieţei muncii şi schimbările suferite în ultima perioadă în cadrul economiei de piaţă, în care cererea şi oferta de muncă se definesc în condiţii salariale, ocuparea integrală nu se poate realiza şi de aceea am simţit nevoia de a venii în sprijinul comunităţii din zona istorică a Maramureşului, deoarece doar formarea continua poate duce la stabilitate şi progres a societăţii. De aceea prin S.C. JOB TRAINER MOTOC S.R.L. ne-am gândit că am putea ajuta la:

Valeria Motoc

Aceste activităţi ale noastre vor fi concentrate cu precădere, asupra nevoilor şomerilor, persoanelor inactive (casnice, femei, tineri), persoane defavorizate, cât şi a celor ocupate care vor să acceadă pe piaţa forţei de muncă, îmbrăcând forma unor programe speciale, destinate persoanelor afectate de şomaj pe termen lung.

În consecinţă vom încerca împreună cu echipa care a aceptat să colaboreze cu SC JOB TRAINER MOTOC SRL să venim în întâmpinarea comunităţii cu noi oportunităţi prin organizarea de cursuri de formare profesională acreditate în condiţiile legii, atât la cereea persoanelor care vor apela la serviciile noastre cât şi la necesităţile angajatorilor care vor să-şi califice şi recalifice personalul propriu din subordine. În ansamblul factorilor de producţie, unul dintre cele mai importante elemente îl reprezintă omul, baza desfăşurării multor procese socio-economice. Calitatea vieţii sale, a împrejurărilor în care el trăieşte, prezintă interes deosebit. Lista de indicatori ai calităţii vieţii, grupaţi în 21 de categorii, include şi ocuparea, respectiv proporţia şi structura populaţiei ocupate, proporţia şomajului, securitatea locului de muncă. De aceea, modul de concepere a organizării diverselor activităţi ale SC JOB TRAINER MOTOC SRL trebuie să aibă în vedere problema ocupării, a folosirii mâinii de lucru, ea constituind o dimensiune specifică a dezvoltării. Importanţa respectivei noţiuni poate fi motivată tocmai prin raportarea la termenul contrar (acela de subocupare), dat fiind că neutilizarea forţei de muncă înseamnă, după cum ştim, nu atât un element în plus pentru raportări statistice, cât mai ales costuri sociale suplimentare. Paleta programelor active destinate pieţei muncii din zona istorică cât şi din celelalte zone ale Maramureşului pe care SC JOB TRAINER MOTOC SRL le are în vedere include: Dezvoltarea aptitudinilor legate de ocuparea forţei de muncă; Mobilizarea ofertei de muncă; Promovarea spiritului de căutare activă Prima categorie, mobilizarea ofertei de muncă, cuprinde programe care urmăresc îmbunătăţirea şanselor de angajare a persoanelor care ridică probleme dificile de plasare şi care, în absenţa unor asemenea măsuri, ar rămâne, probabil, inactive. În această categorie se includ pregătirea profesională a şomerilor adulţi şi a persoanelor ameninţate de pierderea locului de muncă, măsuri speciale pentru Tinerii şomeri şi reabilitatea celor incapabili de muncă. (organizare de cursuri de formare profesională, consiliere şi consultanţă în afacere pentru începerea unei activităţi pe cont propriu) Cea de-a doua categorie, dezvoltarea aptitudinilor de muncă, intră, cu precădere, în responsabilitatea patronilor şi a sistemului naţional de educaţie şi de pregătire a forţei de muncă. În zonele în care oportunităţile de pregătire a forţei de muncă sunt considerate insuficiente, politica pieţei forţei de muncă poate juca un rol complementar. Cel de-al treilea obiectiv, promovarea spiritului de căutare activă, urmăreşte să sprijine procesele prin care cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă sunt puşi în legătură cu potenţialii angajatori (prin consiliere, mediere, prezentarea la interviu servicii de intermediere şi de plasare a forţei de muncă), reprezintă coloana vertebrală pentru atingerea acestor obiective fiind relevante pentru toţi angajaţii şi toţi angajatorii.

Site-ul nostru foloseste cookies. Aflati mai multe despre utilizarea cookie-urilor: politica de cookie-uri