PROIECT ROMarmația

ROMarmația – abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale

Proiect Cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate

Titlul proiectului: „ROMarmația – abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale”

Activitatea 3: Formarea profesională a 280 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, apte de muncă, recrutate în grupul țintă, din care 50% persoane de etnie romă și 50% femei

SA 3.2.: Derularea celor 10 cursuri de calificare și 4 cursuri de inițiere

Beneficiar: Municipiul Sighetu Marmației /Contract POCU/18/4.1/102133

PARTENERI:

ASOCIAȚIA VIS JUVENTUM BAIA MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 SIGHETU MARMAȚIEI

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIGHETU MARMAȚIEI