PROIECT NATURA 2000

MANAGEMENTUL PARTICIPATIV AL SITURILOR NATURA 2000 PRICOP-HUTA-CERTEZE, TISA SUPERIOARĂ ȘI AL ARIEI NATURALE PROTEJATE PĂDUREA RONIȘOARA”, COD MYSMIS 118881

PROIECTUL ESTE COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020 (POIM),

Axa Prioritara 4 “Protecția mediului prin masuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric”,

Obiectivul Specific 4.1” Apel de proiecte pentru creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvat și refacerea ecosistemelor degradate, apel de proiecte POIM/9/4/1

1.1.Obiectivul general al proiectului

Protecția și îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității și patrimoniului natural, prin dezvoltarea cadrului de management al siturilor ROSCI0251 Tisa Su-perioară, ROSPA0143 Tisa Superioară, RO04 Pădurea Ronișoara și planul de ma-nagement pentru ROSCI0358 Pricop – Huta – Certeze cât și conștientizarea comu-nităților și a autorităților locale privitor la rolul și importanța rețelei Natura 2000.

1.2.Obiectivele specifice ale proiectului

–        Obiectiv specific 1 – Elaborarea participativă a două planuri de management pentru menținerea stării favorabile de conservare a habitatelor și speciilor din siturile ROSCI0251 Tisa Su-perioară, ROSPA0143 Tisa Superioară, RO04 Pădurea Ronișoara și planul de ma-nagement pentru ROSCI0358 Pricop – Huta – Certeze.;

–        Obiectiv specific 2 – Realizarea planurilor de monitorizare pentru speciile și habitatele din ROSCI0251 Tisa Superioară, ROSPA0143 Tisa Superioară, RO04 Pădurea Ronișoara și ROSCI0358 Pricop – Huta – Certeze;

–        Obiectiv specific 3 – Creșterea gradului de informare și conștientizare a comunităților locale, cu privi-re la importanța biodiversității din ROSCI0251 Tisa Superioară, ROSPA0143 Tisa Superioară, RO04 Pădurea Ronișoara și ROSCI0358 Pricop Huta – Certeze.