PROIECT M.A.T.I.F.2

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020. 
Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

DOMENIILE PENTRU CARE POATE ORGANIZA CURSURI DE FORMARE PROFESIOANALĂ/MODULE/PACHETE: DOMENIUL 1, MODULELE A ȘI B

TITLUL PROIECTULUI: „METODE AGRICOLE ŞI TEHNICI INOVATIVE PENTRU FERMIERI 2 (M.A.T.I.F.2)”

REGIUNEA NORD-VEST (MARAMUREŞ)

PERIOADA SI DURATA CURSULUI: 3 LUNI

NUMĂRUL DE PARTICIPANȚI PROPUȘI PRIN PROIECT: 560 PERSOANE

LOCALITATEA/LOCALITĂŢI: Sighetu Marmatiei, Berbești, Bistra, Bocicoel, Bocicoiu Mare, Bogdan Vodă, Borșa, Botiza, Breb, Budești, Bârsana, Cornești, Crasna Vișeului, Crăciunești, Călinești, Desești, Dragomirești, Ferești, Giulești, Glod, Hoteni, Hărnicești, Ieud, Leordina, Lunca la Tisa, Mara, Moisei, Mănăstirea, Nănești, Ocna Șugatag, Oncești, Petrova, Piatra, Poienile de sub Munte, Poienile Izei, Remeți, Repedea, Rona de Jos, Rona de Sus, Rozavlea, Ruscova, Sarasău, Sat-Șugatag, Slătioara, Strâmtura, Sârbi, Săcel, Săliștea de Sus, Săpânța, Teceu Mic, Tisa, Vadu Izei, Valea Stejarului, Valea Vișeului, Vișeu de Jos, Vișeu de Sus, Văleni, Șieu și alte localități care se pot încadra în proiect.

1. OBIECTIVUL PROIECTULUI

Proiectul își propune atestarea profesională a fermierilor din grupul țintă în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative, îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor in scopul practicarii de tehnici si tehnologii agricole si inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetarii in special tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin submasura 6.1, fermieri care activeaza in ferme mici si care vor beneficia de sprijin prin submasura 6.3. De asemenea se vor imbunatati cunostiintele legate de standardele comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, imbunatatirea calitatii productiei. Persoanele vizate vor fi în număr de 560 provenind din regiunea în care se aplică proiectul. Obiectivul este în concordanță cu măsurile PNDR, Măsura 1, Submăsura 1.1, întrucât susține dezvoltarea capitalului uman prin oferirea unor cursuri de atestare profesională. De asemenea, proiectul va contribui la dezvoltarea agricolă în regiunea Maramureș, cu precădere pe zonele aferente Municipiului Sighetu Marmației. Proiectul va aduce un beneficiu mediului regional din zona vizată prin atestarea persoanelor din grupul țintă pe temtica propusă, asigurând astfel îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor, respectiv, o mai buna gestionare a bunurilor pe care aceștia le dețin. Proiectul se va desfășura pe o perioada de 3 luni prin intermediul celor mai potrivite direcții de acțiune: organizarea de cursuri de atestare corespunzătoare cu nevoile pieței locale și desfășurarea de campanii de conștientizare. Proiectul va aduce beneficii pe termen lung: îmbunatățirea calității vieții fermierilor, dezvoltarea activităților agricole, alinierea metodelor de organizare și exploatare a fermelor de către persoanele din grupul țintă la standardele europene, îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor in scopul practicarii de tehnici si tehnologii agricole si inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetarii in special tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin submasura 6.1, fermieri care activeaza in ferme mici si care vor beneficia de sprijin prin submasura 6.3. De asemenea se vor imbunatati cunostiintele legate de standardele comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, imbunatatirea calitatii productiei. Implementarea proiectului vizează 3 componente strategice: 1. Furnizarea de cursuri de atestare profesională conform legislație în vigoare, pentru îmbunătățirea competențelor; 2. Creșterea gradului de informare privind principiile promovate prin proiect și a beneficiilor acestora și anume, însușirea cunoștiințelor privind standardele europene la nivelul fermei, tehnicile și tehnologiile agricole, inovative, diversificarea activităților în exploatațiile agricole. 3. Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor privind managementul durabil și modern al fermelor de către persoanele din grupul țintă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt în concordanță cu obiectivele specifice PNDR aferente Măsurii 1, Sub-măsurii 1.1. Grupul țintă, constituit din 560 de persoane beneficiari ai domeniului 1, modulul a) Îmbunătățirea cunoștiințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării în special tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.1, fermieri care activează în ferme mici și care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.3, si modulul b) Îmbunătățirea cunoștiințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției – în special tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.1, vor participa la campanii de informare pe curricula vizată cu scopul de a le oferi cursuri de atestare profesională, ca urmare a dobândirii unor competente și însușirii unor informații. Persoanele cursante vor dobândi abilități de gestionare și exploatare durabilă și modernă a fermelor pe care le dețin. Astfel, pe termen lung, beneficiarii proiectului vor fi manageri moderni și conștienți de potențialul fermelor din zona de aplicare a proiectului. Proiectul va realiza ca obiective specifice:

1. Consolidarea principiului accesului pentru toți la o mai bună informare pe domeniul vizat.

2. Promovarea dezvoltării personale a beneficiarilor, prin faptul că vor putea dobândi cunoștințe actualizate de gestionarea și organizare a fermelor.

3. Pregătirea a cel puțin 560 de persoane care vor urma programele de atestare în vederea promovării unei agriculturi moderne și durabile.

2. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI

A1. Organizarea și managementul proiectului

Cuprinde activități specifice de organizare a echipei de management, de coordonare și asigurarea calității managementului proiectului, de pregatire și realizare a achizițiilor stabilite în planul proiectului, activități administrative, de rambursare și auditul proiectului. Activitățile propriu-zise de management presupun activități de organizare, planificare, execuție, control și încheiere a proiectului (în toate stadiile echipa de implementare a proiectului, va urmări îndeplinirea obiectivului general și a celor specifice stabilite în cererea de finanțare și atingerea rezultatelor propuse). Propunerea de proiect Metode agricole și tehnici inovative pentru fermieri 2 (M.A.T.I.F.2),  depusă pentru a fi finanțată în cadrul PNDR nu a fost încheiat în mod fizic și nici implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare la autoritatea de management, așa cum impune art. 65 alin. 6 din Regulamentul 1303/2013. Luni de implementare: 1-3.

A2. Achiziții publice

Achizițiile de bunuri și servicii necesare implementării proiectului se vor defășura înaintea începerii cursuriloe de formare, conform Graficului de implementare, potrivit legislației în vigoare. Activiatea de audit va fi subcontractată de către solicitantul SC Job Trainer Motoc SRL unui auditor extern, pentru o evaluare transparentă și riguroasă a operațiunilor financiare.

1. Pentru evenimentele din proiect se vor publica 2 comunicate de presă, care vor servi drept invitații deschise pentru cei interesați să participe sau să se informeze. Se va monitoriza: realizarea, distribuirea și difuzarea materialelor și anunțurilor de presă, contactarea, confirmarea și interesul participanților pentru proiect.

2. Se va elabora un plan de comunicare și diseminare care va cuprinde metodele și instrumentele de diseminare și programarea utilizarii lor. Vor fi elaborate: 2 comunicate presă și 20 afise A2, 2 bannere roll-up, 560 block notes, 560 mape prezentare, 560 pixuri personalizate, 600 pliante, 560 genți. Vor fi organizate 2 conferinte: de lansare și de închidere a proiectului. Va fi creată o pagină de Facebook pentru promovarea proiectului în mediul on-line. Se va monitoriza: numărul de persoane prezente la evenimente, apariții sau distribuții ale comunicatelor și anunțurilor în media clasică și on-line, numărul de aprecieri pe retele de socializare, realizarea, calitatea și numărul materialelor de informare și promovare.

        A) Vor fi dezvoltate proceduri integrate, pentru dezvoltarea planurilor de activitate ale solicitantului din prezenta cerere de finanțare,  respectiv, elaborare materiale suport pentru cursuri de atestare profesională. Se va monitoriza programarea derularii cursurilor.

       B) Se vor asigura resursele necesare conform programelor autorizate și a programului de derulare a cursurilor. Se vor organiza urmatoarele cursuri de atestare pentru 560 de beneficiari:

      Fermieri și beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3, modulul a) si modulul b):  

      20 grupe x 28 persoane = 560 persoane x 5 zile de curs.

     Total cursanți = 560

              C) Se vor caza cei 2 formatori pentru un cumul de 80 de zile de curs.

              D) Se vor da 2 mese pe zi si doua coffe break pentru fiecare cursant.

             E) Se va închiria echipament de supraveghere, astfel încât în orice moment, experții AFIR să poată realiza verificările cu privire la desfășurarea cursurilor, conform Ghidului Solicitantului.

Luni de implementare: 1-2.

 A3. Informare și publicitate

Activitățile de informare, promovare și publicitate vor urmări realizarea a 2 activități specifice pentru obținerea unei vizibilități cât mai mari a proiectului și diseminarea adecvată a informațiilor proiectului către publicul țintă, stakeholderi și opinia publică. Astfel:

– 1. Organizarea unei conferințe de lansare (va fi remis mass-mediei un comunicat de presă în care vor fi prezentate activitățile generale, obiectivul general, cele specifice, justificare necesității implemenatării proiectului și indicatorii propuși; după care va fi trimisă o invitație de participare la conferință către acele persoane și factori de decizie care joacă direct sau indirect un rol pentru proiect). Se va organiza 1 conferință la o locație stabilită de către Sc Job Trainer Motoc SRL, cu cel puțin 50 de persoane prezente.

– 2. Elaborarea și difuzarea materialelor de promovare a proiectului (afișe, pliante, materiale publicitare personalizate) în primul rand pentru informarea grupului țintă, actori cheie potențial vizați de proiect și societății civile în general (care prin reprezenții săi, participanți și integrati activităților, constituie una dintre categoriile vizate de proiect).

Materiale informare/publicitate: 2 roll-up bannere x 531,68 lei, 600 pliante x 3,82 lei, 20 afișe A3 x 8,85 lei, 2 comunicate de presă x 403,38 lei.

– 3. Dezvoltarea și implemenatarea instrumentelor de comunicare on-line (conceperea și realizarea unei pagini de Facebook, ce va avea un conținut informativ, permitând primirea feedback-ului din partea utilizatorilor, stabilirea și aplicarea unei strategii intermediate de funcțiile social-media pentru promovarea proiectului în mediul virtual, realizarea unei campanii de newsletter-uri).

– 4. Organizarea conferinței de încheiere a proiectului (printre invitați vor figura mass-media, stakeholderi, reprezentați ai publicului tintă, vizați direct de proiect, care vor relata experiența avută si efectele generate asupra dezvoltării personale, reprezentanți instituționali și ai administrației publice locale ori ai altor organizații non-guvernamentale). Se va organiza o conferință la o locație stabilită de către solicitantul SC Job Motoc SRL, cu cel puțin 50 persoane prezente. Luni de implementare: 1-3

A4. Identificarea și selecția grupului țintă. Luni de implementare: 1-3

Se va identifica, înregistra și monitoriza grupul țintă din zona de implementare, conform indicatorilor stabiliți. Procesul de înregistrare se va desfăsura atat la sediul operativ al solicitantului, din Sighetu-Marmației, cat si pe teren. Se vor monitoriza: formularele de înregistrare a grupului țintă, lista cu persoanele înregistrate, chestionarele privind necesarul de atestare profesională, rapoartele privind derularea activității.

A5. Aplicare test pentru evaluarea inițială a participanților. Se va aplica un test de evaluare inițială cu scopul stabilirii nivelului de cunoștiințe generale a beneficiarilor. Luni de implementare: 1-3

A6. Furnizarea serviciilor de formare profesională (cursul de formare profesională pentru fermieri, în special beneficiari ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3): Se va furniza un curs de atestare profesională la un număr de 560 de persoane, reprezentând 20 serii x 28 persoane x 5 zile de curs pe modulul a) si pe modulul b). După procesul de selecție conform îndeplinirii condițiilor de eligibilitate din cererea de finanțare, participanții la proiect vor fi înregistrați si informați de către personalul solicitantului, urmând a fi mobilizați pentru cursurile de atestare și instruire profesională. Luni de implementare: 1-3

A7. Aplicare test pentru evaluarea finală a participanților: Se va susține un test pentru evaluarea finală a cursanților cu scopul stabilirii nivelului de cunoștințe dobândite în urma cursurilor furnizate. Testul final va conține o parte concepută sub forma de grile de răspuns și o parte redacțională. LA FINALIZAREA CURSULUI, BENEFICIARII VOR FACE DOUĂ VIZITE ÎN TEREN PENTRU EFECTUAREA DE ACTIVITĂȚI PRACTICE. Luni de implementare: 1-3