LOT 1

Organizare a 2 conferințe de lansare și finalizare proiect