DESPRE PROIECT

Titlul Proiectului: METODE AGRICOLE ŞI TEHNICI INOVATIVE PENTRU FERMIERI 4 (M.A.T.I.F.4)

Contract de finanțare: C0110CS01011863300199/17.12.2019

FORMARE PROFESIONALĂ ȘI DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE PRIN UTILIZAREA COSTURILOR UNITARE STANDARD PENTRU BENEFICIARII SUB-MĂSURII 6.1 ȘI 6.3

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-2020), implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este  finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

Măsurii 1 Acțiuni pentru transferul de cunoștințe acțiuni de informare

SUBMĂSURA 1.1 Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe, prin utilizarea costurilor unitare standard

Modulul a) Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării în special tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.1 și fermieri care activează în ferme mici și care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.3

Modulul b) Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției – în special tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.1 și fermieri care activează în ferme mici și care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.3

Titlul Proiectului: METODE AGRICOLE ŞI TEHNICI INOVATIVE PENTRU FERMIERI 4 (M.A.T.I.F.4)

Contract de finanțare: C0110CS01011863300199/17.12.2019

Prezentarea proiectului:

Proiectul pe care îl propunem  se încadrează în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR 2020), prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și Guvernul României,prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), pentru dezvoltarea economic – socială a spațiului rural din România. Implementarea tehnică și financiară este asigurată de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR). Măsura 1 Acțiuni pentru transferul de cunoștințe acțiuni de informare.

Măsura sprijină formarea profesională și dobândirea de competențe, activitățile demonstrative și acţiunile de informare, care vor contribui la crearea și implementarea unui management eficient al exploatațiilor şi adoptarea de practici prietenoase cu mediul. Măsura vizează îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor prin intermediul cursurilor de formare profesională de scurtă durată (ex: inițiere, perfecționare), cu perioade diferențiate de pregătire, în funcție de nivelul de pregătire al beneficiarilor finali, precum și de tematica programului de formare profesională.  Submăsura 1.1 – „Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe” prin utilizarea costurilor unitare standard.

Prioritatea noastră este formarea profesională și deprinderea de competențe, respectiv  îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative (modulul a) și îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției (modulul b) pentru tinerii fermieri care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.1 și fermieri care activează în ferme mici și care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.3.

Programul de finanțare, obiectivul, prioritatea și domeniul de intervenție

 Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020

Obiectivul proiectului este în concordanță cu măsurile PNDR, întrucât susține dezvoltarea capitalului uman prin oferirea unor cursuri de atestare profesională. Astfel, MATIF 4 contribuie la dezvoltarea agricolă în regiunea Sălaj.

Proiectul își propune atestarea tinerilor fermieri  și a celor care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.1 dar și  fermierii care activează în ferme mici și care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.3. Cursurile de atestare vizează :

Modulul a) Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării

Modulul b) Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției

Persoanele vizate pentru a face parte din grupul țintă în cadrul proiectului Metode agricole şi tehnici inovative pentru fermieri 4 (M.A.T.I.F.4) sunt în număr de 501. Acestea vor participa timp de 5 zile, 8 ore în fiecare zi, la cursuri de atestare profesională. La finalizare cursurilor, în urma însușirii cunoștințelor deprinderii de noi competențe, fermierii din grupul țintă vor obține atestate de participare. Ca rezultat se așteaptă ca fermierii ( în special tinerii fermieri care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.1  și fermierii care activează în ferme mici  și care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.3 să pună în practică tehnici și tehnologii agricole, inclusiv rezultatele cercetării.

Localitățile de implementare

Proiectul se adresează fermierilor din Județul Sălaj și cuprinde următoarele localități:

Halmășd, Giurtelecu Șimleului, Cristele, Măeriște, Nușfalău, Boghiș, Bozieș, Bilghez, Valcău de Jos, Valcău de Sus, Ip, Vârșolț, Recea, Porturi, Sumal, Dersida, Doh, Guruslău, Zalău, Marca, Plopiș, Crasna Șimleul Silvaniei, și alte localități care se pot încadra în proiect.

Implementarea proiectului vizează 3 componente strategice:

1. Furnizarea de cursuri de atestare profesională conform legislație în vigoare, pentru îmbunătățirea competențelor;

2. Creșterea gradului de informare privind principiile promovate prin proiect și a beneficiile acestora și anume, însușirea cunoștințelor privind standardele europene la nivelul fermei, tehnicile și tehnologiile agricole, inovative, diversificarea activităților în exploatațiile agricole.

 3. Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor privind managementul durabil și modern al fermelor de către persoanele din grupul țintă.

Proiectul va realiza următoarele obiective specifice:

1. Consolidarea principiului accesului pentru toți la o mai bună informare pe domeniul vizat.

2. Promovarea dezvoltării personale a beneficiarilor, prin faptul că vor putea dobândi cunoștințe actualizate de gestionarea și organizare a fermelor.

3. Pregătirea a cel puțin 605 de persoane care vor urma programele de atestare în vederea promovării unei agriculturi moderne și durabile.

SUB-MĂSURA 1.1 Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe, prin utilizarea costurilor unitare standard este complementară cu sub-măsura 6.1 și 6.3, întrucât beneficiarii sunt tinerii fermieri care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.1 și fermieri care activează în ferme mici și care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.3.

Beneficiarul Proiectului: SC JOB TRAINER MOTOC SRL

Valoarea proiectului : 642.513,71 lei echivalentul a 137.775,00 euro

Localitățile în care se vor desfășura cursurile: Halmășd, Giurtelecu Șimleului, Măeriște, Nușfalău, Boghiș, Valcău de Jos, Ip, Vârșolț, Marca, Plopiș, Crasna

Durata de implementare a proiectului este de 3 luni,  de la semnarea contractului, 17.12.2019, până în 17.03.2020.