CCC- CALIFICARE, COMPETENȚE, COMPETITIVITATE ÎN REGIUNEA NORD VEST

Titlul Proiectului: CCC- Calificare, Competențe, Competitivitate în Regiunea Nord Vest,

Contract de finanțare: NR:POCU/726/6/12/ 136217, semnat în 26.03.2021

CREȘTEREA NIVELULUI DE CALIFICARE AL ANGAJAȚILOR PRIN PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ CORELATE CU NEVOILE PIEȚEI MUNCII AP6/PI 10.iii/OS 6.12

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020), implementat de Autoritatea de Management pentru POCU (AM-POCU) prin Organism Intermediar (OI), din subordinea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

POCU este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul Social European (FSE)

AXA PRIORITARĂ nr.6 : Educație și competențe

PRIORITATEA DE INVESTIȚII-10 iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite

OBIECTIV SPECIFIC-6.1: Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 de ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificare rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale

Titlul Proiectului: CCC- Calificare, Competențe, Competitivitate în Regiunea Nord Vest

Contract de finanțare: NR:POCU/726/6/12/ 136217

Prezentarea proiectului:

Proiectul pe care îl propunem se încadrează în Programul Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020), prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și Guvernul României,prin Fondul Social European (FSE), pentru dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale. Astfel, în cadrul proiectului vor fi implementate următoarele activități:  acțiuni de consiliere profesională și tutorat pentru grupul țintă vizat pentru încurajarea participării la programele de FPC, sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate și flexibile cum ar fi: programe care vizează îmbunătățirea abilităților de bază și transversale, atât profesionale, cât și non-profesionale, precum și a competențelor antreprenoriale, acțiuni de evaluare, recunoaștere și validare a rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale,  organizarea de campanii/acțiuni de informare și conștientizare pentru promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de FPC, alte acțiuni inovative pentru creșterea participării la FPC și oferirea unui sprijin educațional individualizat, inclusiv prin activități de cooperare transnațională și transfer de bune practici. Implementarea tehnică și financiară este asigurată de către Autoritatea de Management  pentru Programul Operațional Capital Uman (AM-POCU) și Organismul Intermediar Regional.

Scopul apelului constă în finanțarea unor proiecte prin mecanismul competitiv dedicat implementării la nivel național a măsurilor destinate creșterii participării la programele de formare profesională continuă, în special pentru acei adulți cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate.

Axa prioritară, prioritatea de investiții, obiectivele specifice ale programului operațional

  • Axa prioritară 6 – Educație și competențe
  • Prioritatea de investiții 10.iii. – Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite.
  • Obiectiv Specific:  O.S.6.12. – Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale
  • Rezultatele așteptate vizează: Participarea crescută la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale
  • Persoanele vizate pentru a face parte din grupul țintă în cadrul proiectului CCC- Calificare, Competențe, Competitivitate în Regiunea Nord Vest, Cod proiect 136217 sunt în număr de 651.

 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei. 
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.